Daftar Blog Saya

Mengenai Saya

Jumat, 07 Maret 2014

Perangkat Praktek UTS Bahasa Jawa semester 2 kelas 5


1.       Salinen aksara Jawa iki nganggo aksara Latin!
?p]buyudisTiraikurjai=am/tmin=kput]pmBx[pp]bupnD|[fwnt.nlikaisihae[nomHsM[nr[fnPunT[fw.
?yudisTiraikusb/bzet¿[konD=fu[wgetihputih,mul[[nHortaunesu.m/gsip[tk=autmmau,yudisTirtnShklisHi=beby.
?p]buyudisTirkguznPuskarnJimtKlimsfk=avJlrize[foa[kmusuh,jgksLmtn¿,
2.       Tembung  ing ngisor iki tulisen nganggo aksara Jawa!
a.    lelakoné Anoman.
b.    wayah wengi padang bulan.
c.    petruk kanthong bolong.
d.    kreta rodha loro.
e.    jaka kendhil.

Kunci
1.        Prabu Yudhistira iku raja ing  Amarta minangka putra pambarepé  Prabu  Pandhudéwanata. Nalika isih enom asmané  Radén Puntadéwa.
Yudhistira iku sabar banget, kondhang duwé getih putih, mulané ora tau nesu. Marga sipaté kang utama mau, Yudhistira tansah kalis ing bebaya.
Prabu Yudhistira kagungan pusaka aran jimat  kalimasada kang anjalari ngedohaké musuh, jaga kaslamatan.

2.    a.  ?Xl[ko[nH[nomn¿,
b.  ?wyhwezipf=buln¿,
c.  ?pet(kK[nQ=o[bo[l=o.
d.  ?k}t[rod[lo[ro.
e.  ?jkkenDil¿,

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

semoga bermanfaat