Daftar Blog Saya

Mengenai Saya

Selasa, 07 Januari 2014

soal bahasa jawa kelas 5Tulisen nganggo aksara Jawa ukara-ukara ing ngisor iki!
 1. sami kupatan.
 2. gemah ripah.
 3. ana gajah.
 4. tuku layar.
 5. gawe layang.
 6. kepang.
 7. damar kirim layang.
 8. dewi tuku uyah.
 9. yoiku: buku, setip, lan pensil. 
 10. tuku roti, gula, kopi.   

 jawaban:
 1. 1.    ?smikuptn¿,
  2.  ?gemhriph.
  3. ?angjh.
  4.     ?tukuly/.
  5.    ?gwely=.
  6.    ?kep=.
  7.   ?fm/kirimLy=.
  8.  ?fewitukuauyh.
  9.  ?[yoaiku :buku,setip¿lnPenSil¿,
  10.                      ?tuku[roti,gul,[kopi.

1 komentar:

semoga bermanfaat